English version

Vartotojų registracija

  • Bibliotekos skaitytojais gali būti Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenės nariai, kiti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai bei juridiniai asmenys, užsiregistravę bibliotekoje.
  • Universiteto bendruomenės nariai bibliotekoje užregistruojami jų priėmimo į Universitetą studijoms ar darbui metu.
  • Ne Universiteto bendruomenės nariai registruojami bibliotekoje, pateikus pasą ar asmens tapatybės kortelę.
  • Juridiniai asmenys registruojami atstovaujančiajam pateikus institucijos vadovo patvirtintą oficialų raštą.
  • Registracijos metu vartotojai privalo susipažinti su Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos taisyklėmis ir įsipareigoti jų laikytis.
  • Universiteto bendruomenės nariai bibliotekos informacijos sistemoje identifikuojami ir aptarnaujami  tik su galiojančiais Universiteto studento/darbuotojo pažymėjimais, kiti vartotojai - su asmens tapatybės kortele, pasu, vairuotojo pažymėjimu (išduotu po 2003 01 01). Vartotojas identifikuojamas, nuskaičius vartotojo tapatybės dokumente užkoduotą asmens kodą.

Naujienų prenumerata