English version

Leidinių paieška, užsakymas, skolinimas, skolinimo termino pratęsimas, grąžinimas
 
Universiteto bendruomenės nariai Bendrajame kataloge gali surasti bibliotekoje saugomų dokumentų įrašus, užsakyti dokumentus, skolintis juos į namus, pratęsti grąžinimo terminą; ne Universiteto bendruomenės nariai norėdami užsakyti pildo Leidinio užsakymo lapelį, dokumentais naudojasi tik skaityklose. 
 
Dokumentų skolinimo į namus, pratęsimo bei grąžinimo tvarką reglamentuoja Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos taisyklės. 

 
Leidinių paieška ir užsakymas:
 
Informacija apie bibliotekoje esančius leidinius pateikiama bibliotekos bendrajame kataloge ir VDU virtualioje bibliotekoje.
Paiešką ir reikalingų leidinių užsakymus kataloguose galima atlikti iš bet kurio bibliotekos ar kito interneto prieigą  turinčio kompiuterio bet kuriuo paros metu.
 

 
Leidinių skolinimas:
 
Leidiniai skolinami į namus:
Savarankiškas leidinių skolinimas, grąžinimo termino pratęsimas, grąžinimas įdiegtas V. Biržiškos bibliotekoje, L. Donskio bibliotekoje, M. Römerio bibliotekoje, V. Čepinskio bibliotekoje.
 
Universiteto bendruomenės nariai gali skolintis į namus:
  • studijų literatūrą  – vienam semestrui,
  • mokslinę ir grožinę literatūrą – 1/2/3 savaitėms, priklausomai nuo bibliotekos padalinio, kuriame leidinys laikomas.
Mokslinės ir grožinės literatūros skolinimo limitas – 30 leidinių. Vadovėlių skaičius neribojamas.
Vartotojui skolinamas tik vienas to paties pavadinimo egzempliorius. Vienintelis mokslinės literatūros egzempliorius, išleistas per paskutinius 3 metus, į namus neskolinamas.
Vartotojas užsakytus dokumentus pasiima pats; išimtis taikoma neįgaliems Universiteto bendruomenės nariams – jiems dokumentus gali paimti įgaliotas asmuo, pateikęs neįgalaus studento įgaliojimą ir pažymėjimą bei savo asmens tapatybės dokumentą.
Leidiniai skolinami vartotojams į namus, pateikus galiojantį studento / darbuotojo pažymėjimą.
Vartotojo tapatybės dokumente esančio brūkšninio kodo nuskaitymas, skolinant dokumentus,  prilygsta vartotojo parašui. 

 
Informacija apie užsakytus ir paimtus leidinius:
 
Informaciją apie užsakytus ir paimtus leidinius, jų grąžinimo terminus, priskaičiuotus delspinigius, anksčiau skolintas knygas vartotojas gali rasti bibliotekos bendrajame kataloge, užsiregistravęs jame:

 
Skolinimo termino pratęsimas:
 
Vienai, dviems arba trims savaitėms paimto leidinio grąžinimo terminą galima pratęsti, jei jo neužsakė kitas vartotojas ir jei nevėluojama grąžinti.
Leidinių, paskolintų iš atvirų fondų, grąžinimo terminą galima pratęsti 1 kartą.
Grąžinimo terminas pratęsiamas bibliotekos bendrajame kataloge, atėjus į biblioteką, parašius žinutę el.paštu,  paskambinus bibliotekos telefonais.

 
Leidinių grąžinimas:
 
Paimtus leidinius vartotojas grąžina į tą bibliotekos padalinį, kuriame jie buvo paskolinti.
K. Donelaičio g. 52 visą parą veikia išorinis knygų grąžinimo įrenginys (prie mašinų stovėjimo aikštelės), kur galima  palikti visus skolintus leidinius.
Vartotojas turi grąžinti tą patį knygos egzempliorių, kurį paėmė.  
Paimtus leidinius būtina grąžinti laiku. Pagal Rektoriaus įsakymą Nr. 229 už bibliotekai laiku negrąžintus leidinius vartotojams skaičiuojami delspinigiai: už kiekvieną uždelstą dieną po 0,03 Eur vienam leidiniui. Delspinigiai pradėti skaičiuoti nuo 2009 m. kovo 1 d.
 
 
 

Naujienų prenumerata