English version

Informacija apie bibliometrijos rodiklius iš Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazių 

Bibliometrija yra matematinių ir statistinių metodų visuma, taikoma kiekybinei ir vertinamajai mokslinės veiklos analizei. 
Universiteto mokslo darbuotojams Biblioteka teikia informaciją apie kiekybinius rodiklius (žurnalų citavimo indeksą (Impact factor); autoriaus publikacijų cituojamumą (H indeksą); citavimo žemėlapius; tikrinį rodiklį (Eigenfactor Score) ir kt.) iš Thomson Reuters Web of Knowledge (Web of Science ir Journal Citation Reports) duomenų bazių.
 
Dėl informacijos prašome kreiptis: 
Daiva Jocienė moksl.publikacijos@bibl.vdu.lt, d.jociene@bibl.vdu.lt, tel.  327864  (vietinis 1348), adresas - K. Donelaičio g. 52–220.
 

Naujienų prenumerata