English version

VDU recenzuojami mokslo žurnalai 
 

Holistinis mokymasis = Holistic Learning 

ISSN 2424-4104 (spausdintas), ISSN 2351-7409 (internetinis)

 

Apie žurnalą

Redakcinė kolegija

Informacija autoriams

Referuojančios duomenų bazės

Laisvai prieinami žurnalo numeriai (VDU ePub)  

Bibliografinis žurnalo aprašas

 

 

 

 

 

 

 

Leidėjas: 
 
Leidžiama nuo:
 
Periodiškumas:
 
 
 
Redakcijos kontaktai:
 
 
 
 
Vytauto Didžiojo universitetas
 
2015
 
Kasmetinis
 
 
 
Edukologijos institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Jonavos g. 66–311
44191 Kaunas
Genutė Gedvilienė
Apie žurnalą

Tęstinis leidinys „Holistinis mokymasis“ yra skirtas mokymosi visą gyvenimą tyrimų plėtrai ir jų rezultatų viešinimui. Jame yra publikuojami straipsniai apie suaugusiųjų švietimą, tęstinį profesinį mokymąsi, kompetencijų tobulinimą ir taikymą, neformaliu, patirtiniu ir savaiminiu būdais įgytų kompetencijų ir mokymosi rezultatų vertinimą ir pripažinimą. Pirmenybė teikiama straipsniams, kuriuose įvairios pristatytos temos analizuojamos vientisos švietimo ir mokymosi lauko visumos kontekste, įvertinant metodologinius, socialinius-ekonominius, kultūrinius ir kitus aspektus.

 
Redakcinė kolegija - žr. naujausio numerio puslapyje 

 

Informacija autoriams - žr. naujausio numerio puslapyje 

 
Referuojančios duomenų bazės

                    

Naujienų prenumerata