English version

Bibliografinis žurnalo aprašas
pagal standartą LST ISO 690
 
Holistinis mokymasis: tęstinis leidinys [Holistic learning: continued collection of articles]. Vytauto Didžiojo universitetas. 2015, [t]. 1- . Kaunas, 2015- . ISSN 2424-4104.
 
pagal Tarptautinį standartinį bibliografinį aprašą (ISBD)
 
Holistinis mokymasis: tęstinis leidinys = Holistic learning : continued collection of articles / Vytauto Didžiojo universitetas. - [T.] 1 (2015)-. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas ; Vilnius : Versus aureus, 2015-. - . ISSN 2424-4104.

Naujienų prenumerata