English version

Mokslo kryptys (LR ŠMM mokslo sričių, krypčių klasifikatorius)

H 000 HUMANITARINIAI MOKSLAI
 • 01H  Filosofija
 • 02H  Teologija
 • 03H  Menotyra
 • 04H  Filologija
 • 05H  Istorija
 • 07H  Etnologija
S 000 SOCIALINIAI MOKSLAI
 • 01S  Teisė
 • 02S  Politikos mokslai
 • 03S  Vadyba
 • 04S  Ekonomika
 • 05S  Sociologija
 • 06S  Psichologija
 • 07S  Edukologija
 • 08S  Komunikacija ir informacija
P 000 FIZINIAI MOKSLAI
 • 01P  Matematika
 • 02P  Fizika
 • 03P  Chemija
 • 04P  Biochemija
 • 05P  Geologija
 • 06P  Fizinė geografija
 • 07P  Paleontologija
 • 08P  Astronomija
 • 09P  Informatika
A 000 ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI
 • 01A  Agronomija
 • 02A  Veterinarija
 • 03A  Zootechnika
 • 04A  Miškotyra
B 000 BIOMEDICINOS MOKSLAI
 • 01B  Biologija
 • 02B  Biofizika
 • 03B  Ekologija ir aplinkotyra
 • 04B  Botanika
 • 05B  Zoologija
 • 06B  Medicina
 • 07B  Odontologija
 • 08B  Farmacija
 • 09B  Visuomenės sveikata
 • 10B  Slauga
T 000 TECHNOLOGIJOS MOKSLAI
 • 01T  Elektros ir elektronikos inžinerija
 • 02T  Statybos inžinerija
 • 03T  Transporto inžinerija
 • 04T  Aplinkos inžinerija
 • 05T  Chemijos inžinerija
 • 06T  Energetika ir termoinžinerija
 • 07T  Informatikos inžinerija
 • 08T  Medžiagų inžinerija
 • 09T  Mechanikos inžinerija
 • 10T  Matavimų inžinerija

 

Naujienų prenumerata