English version

Universiteto magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų (ETD) pateikimo saugojimui Universiteto institucinėje talpykloje (VDU ePub) tvarka      

1.     Magistrantūros studijų studentai (doktorantai prieš mėnesį) prieš 5 darbo dienas iki viešo gynimo datos el. laišku http://biblioteka.vdu.lt/files/Kontaktai.pdf turi atsiųsti (pavyzdys):
  • Galutinį studijų baigiamąjį darbą (ETD darbą) pdf formatu;
  • Pateikti reikšminius žodžius lietuvių ir anglų kalbomis (po 35 kiekviena kalba).
2.     Bibliotekos darbuotojas patikrinęs gautą informaciją, išsiunčia studentui licencinę sutartį.
3.     Studentas užpildo reikalaujamas licencinės sutarties vietas, atsispausdina ją, pasirašo ir pateikia į dekanatą prieš darbo gynimą.
4.     Apgynus baigiamąjį darbą, dekano pasirašyta licencinė sutartis grąžinama studentui.
 
Plagiavimo patikros programos
 
Ithenticate Instrukcija DAUGIAU

Naujienų prenumerata