English version

Bibliografinis žurnalo aprašas
pagal standartą LST ISO 690
 
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai [Applied economics: systematic research]. Vytauto Didžiojo universitetas. 2007, t. 1- . Kaunas, 2007- . ISSN 1822-7996.
 
pagal Tarptautinį standartinį bibliografinį aprašą (ISBD)
 
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research / Vytauto Didžiojo universitetas. – T. 1 (2007)- . – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007- . – ISSN 1822-7996.

Naujienų prenumerata