English version

Nuoširdžiai dėkojame už padovanotus vertingus leidinius Universiteto bibliotekai 2018 metais
  • Robertui Jurgučiui
  • Teisučiui Makačinui
  • Rajmund Pietkiewicz
  • Karoliui Prosevičiui 
  • Ingridai Unikaitei – Jakuntavičienei
  • Jonui Vaičenoniui
  • Anelei Vaidakavičiūtei – Šlaitienei – Pečkaitienei
   
 
 
 
 
 
 
 

Naujienų prenumerata