English version

Nuoširdžiai dėkojame už padovanotus vertingus leidinius Universiteto bibliotekai 2018 metais
 • Vyteniui Almonaičiui
 • Rasai Andriušytei-Žukienei
 • Eglei Chomynienei
 • Gediminui Dragūnevičiui
 • Editai Ivanauskienei

 • Robertui Jurgaičiui

 • Audronei Lašienei

 • Liudvikui Lašui

 • Teisučiui Makačinui
 • Alfonsui Motuzai
 • Rajmund Pietkiewicz
 • Karoliui Prosevičiui 
 • Egdūnui Račiui
 • Jonui Stepšiui
 • Jūratei Tutlytei
 • Algei Ulevičienei
 • Ingridai Unikaitei – Jakuntavičienei
 • Jonui Vaičenoniui
 • Anelei Vaidakavičiūtei – Šlaitienei – Pečkaitienei
 
 
 
 
 
 
 
 

Naujienų prenumerata