English version

Nuoširdžiai dėkojame už padovanotus vertingus leidinius Universiteto bibliotekai
 
2017 m.
 • Vyteniui Almonaičiui
 • Kastyčiui Antanaičiui
 • Rimantui Astrauskui
 • Juozui Banioniui
 • Birutei Barkauskaitei-Kiselienei
 • Daivai Bukantaitei
 • Marijai Černelienei
 • Jolantai Donskienei
 • Artūrui Dambrauskui
 • Ivan Ganevič
 • Birutei Garbaravičienei
 • Genutei Gedvilienei
 • Ivan Ganevič
 • Sauliui Geruliui
 • Reginai Jasiulevičienei
 • Lingling Jian
 • Nurnberg Jurgen
 • Rūsčiui Kamuntavičiui
 • Juliui Kmitui
 • Jolantai Kuznecovienei
 • Vyliui Leonavičiui
 • Šarūnui Liekiui
 • Ingai Lukoševičiūtei
 • Ingei Lukšaitei
 • Gintautui Mažeikiui
 • Liudui Mažyliui
 • Alfonsui Motuzai
 • Rasai Naujanienei
 • Tomui Pabedinskui
 • Petrui Palilioniui
 • Karolinai Parmionovai
 • Linai Preišagalavičienei
 • Rasai Rapalytei
 • Jurgai Rupšytei
 • Dalijai Snieškienei
 • Simonai Sutkuvienei
 • Jūratei Šleinytei
 • Ramunei Šmigelskytei-Stukienei
 • Skaidrai Trilupaitytei
 • Jonui Vaičenoniui
 • Robert  van Voren
 • Petar Velnic
 • Audronei Veilentienei
 • Giedrei Zeicaitei
 • Kęstučiui Žemaičiui
 • Vilmai Židžiūnaitei
 • Ingridai Žindžiuvienei
 • Rasai Žukienei

 

 
 
 
 
 
 

Naujienų prenumerata