English version

Bibliografinis žurnalo aprašas
pagal standartą LST ISO 690
 
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas, Lietuvos ekonomikos institutas. 1995, t. 1- . Kaunas, 1995- . ISSN 1392-1142.
 
pagal Tarptautinį standartinį bibliografinį aprašą (ISBD)
 
Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai / Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas, Lietuvos ekonomikos institutas.  – T. 1 (1995)- . – Kaunas : VDU, 1995- . – ISSN 1392-1142.

Naujienų prenumerata