English version

VDU recenzuojami mokslo žurnalai

Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of Organizations: Systematic Research 

ISSN 1392-1142 (spausdintas), ISSN 2335-8750 (internetinis)

http://dx.doi.org/10.7220/MOSR.2335.8750

 

Apie žurnalą

Redakcinė kolegija

Informacija autoriams

Referuojančios duomenų bazės

Laisvai prieinami žurnalo numeriai:

VDU ePub

De Gruyter 2017–

Svetainė

Bibliografinis žurnalo aprašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidėjas: 
 
 
 
Leidžiamas nuo:
 
Periodiškumas:
 
Redakcijos kontaktai:
 
 
 
 
Vytauto Didžiojo universitetas
Vilniaus universitetas
Lietuvos ekonomikos institutas
 
1930–1940, 1995–
 
Ketvirtinis
 
S. Daukanto g. 28–312
44246 Kaunas
Telefonas: +370 37 327 857
                  +370 37 327 856
Faksas:      +370 37 327 857
El. paštas: orgvad@evf.vdu.lt
Apie žurnalą

Recenzuojamo leidinio “Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai” steigėjas yra 1989 m. atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas. Leidinys leidžiamas kartu su Vilniaus universitetu. Žurnale skelbiami vadybos bei jam artimų mokslų naujausi sisteminiai tyrimai, recenzuojami reikšmingi mokslo veikalai, apžvelgiami svarbesni moksliniai renginiai, svarstomos vadybos pedagoginės ir praktinės problemos. Mūsų leidinyje išspausdinti straipsniai pripažįstami suteikiant mokslinį laipsnį (Mokslo ir studijų departamento prie LR Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymas Nr.13, 1998  05 01).
Leidinio “Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai” tematikos spektras yra pakankamai platus: vadybos metodologija; organizacijų koncepcijos analizė; organizacijos ir makroekonominės aplinkos sąveika; verslininkystės teorija ir praktika; organizacinis projektavimas; personalo vadyba; vadovavimo metodologija; marketingo vadyba; strateginė vadyba; finansų vadyba; gamybos valdymas; operatyvinis valdymas; vadybos vystymo tendencijos; tarptautinio verslo teorijos ir organizavimas; verslo globalizacija.
Leidinyje spausdinami Lietuvos ir užsienio autorių straipsniai, todėl tai leidžia plačiai diskutuoti apie tarptautines vadybos mokslo problemas.
Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje ir naudoja plagijavimo prevencijos programą CrossCheck.
 
Redakcinė kolegija - žr. naujausio numerio puslapyje 

 
Informacija autoriams - žr. naujausio numerio puslapyje 

 
Referuojančios duomenų bazės

 
Indeksuojančios duomenų bazės

                    

 

Naujienų prenumerata