English version

Informacinio raštingumo kursai internete

 
Svetainėje pateikiama atnaujinta projekto „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai - antrasis etapas“ pirmojo etapo metu sukurta mokomoji medžiaga. Atnaujinant neformaliojo mokymo modulius atsižvelgta į pokyčius, įvykusius informacijos technologijų ir mokslinės komunikacijos srityse, atsiradusius naujus mokslo duomenų išteklius, mokslo informacijos paieškos sistemas ir vertinimo šaltinius bei bibliografinių įrašų tvarkymo programas.

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija [interaktyvus].Projektas „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai - antrasis etapas“. [žiūrėta 2015-04-16]. Prieiga per internetą: <http://www.lmba.lt/apie-lmba/projektai/emodblt2/mokymo-moduliai>.

 
 
Svetainės tikslas – padėti išmokti identifikuoti, gauti, vertinti, atrinkti, etiškai naudoti reikalingą informaciją iš įvairių informacijos šaltinių bei efektyviai ją naudoti.
 
Informacinis raštingumas [interaktyvus] Vilniaus universiteto biblioteka, 2009-2010 [žiūrėta 2015 m. balandžio 14 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.ir.mb.vu.lt/>. 
 

Mokomųjų video filmukų galerija

Svetainės dalyje Mokomieji filmukai rasite filmukų galeriją, kurioje talpinami savarankiškam mokymuisi skirti video filmukai, supažindinantys su elektroninėmis paslaugomis, padedantys įgyti daugiau kompetencijos bei žinių IT, elektroninio bendravimo, elektroninių paslaugų srityse.

Bibliotekos pažangai [interaktyvus]. Projektas „Bibliotekos pažangai“ Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, [žiūrėta 2015 m. balandžio 14 d.]. Prieiga per internetą: <http://kursai.bibliotekospazangai.lt/>.

 

 
Mokymosi kurso turinys parengtas pagal svarbiausių informacinių gebėjimų pobūdį ir atspindi mokslinės informacijos organizavimo principus, informacijos struktūrą, kadangi tai labai svarbu kuriant paieškos strategiją; informacijos paieškos priemones, kurios atliekant paiešką padeda sutaupyti laiką; informacijos paieškos strategijos formavimo pagrindinius principus; pirminių ir antrinių informacijos šaltinių gavimo, tvarkymo bei naudojimo būdus ir priemones; informacijos įvertinimą; informacijos panaudojimą ir tvarkymą. Mokymosi medžiagoje pateikiama dešimt temų.
 
Informacijos ištekliai šiuolaikinėms studijoms ir  mokslui [interaktyvus] [žiūrėta 2015 m. balandžio 14 d.]. Prieiga per internetą: <http://internet.unib.ktu.lt/kursas/default.html>. Autoriai G.Tautkevičienė, L.Šarlauskienė, V.Dzingienė.

Naujienų prenumerata