Lietuviška versija

VMU peer reviewed scientific journals

 1. Agora: politinių komunikacijų studijos
 2. Baltic Journal of Law & Politics
 3. Darbai ir dienos = Deeds and Days
 4. Darnioji daugiakalbystė = Sustainable Multilingualism
 5. Holistinis mokymasis = Holistic Learning
 6. International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach = Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris (published in cooperation with University of Nebraska at Kearney)
 7. Kauno istorijos metraštis
 8. Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas = Culture and Society: Journal of Social Research
 9. Meno istorija ir kritika = Art History & Criticism
 10. Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos = Oikos: Lithuanian Migration and Diaspora Studies
 11. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of Organizations: Systematic Research
 12. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social Work. Experience and Methods
 13. SOTER: religijos mokslo žurnalas = SOTER: Journal of Religious Science
 14. Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied Economics: Systematic Research
 15. Teatrologiniai eskizai
 16. Teisės apžvalga = Law Review
 17. Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai = Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni
 18. Vocational Training: Research and Reality = Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos (till 2015 Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos = Vocational Education: Research and Reality) 

Previously published scientific journals

 1. Aukštojo mokslo kokybė = The Quality of Higher Education Not published since 2015
 2. Česlovo Milošo skaitymai = Czeslaw Milosz`s Readings Not published since 2014
 3. Grupės ir aplinkos  = Groups and Environments Not published since 2016
 4. International Journal of Area Studies (IJAS) (till 2013 Regioninės studijos = Regional Studies) Not published since 2017
 5. International Journal of Baltic Law Not published since 2008
 6. Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas = Career Designing: Research and Counselling Not published since 2015
 7. Laikas ir žodis: studentų mokslo darbai Not published since 2011
 8. Media Transformations = Žiniasklaidos transformacijos Not published since 2016
 9. Politikos mokslų almanachas Not published since 2016 

Scientific journals published in collaboration with other institutions

 1. Archivum Lithuanicum
 2. Environmental Research, Engineering and Management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba
 3. Lietuvos metinė strateginė apžvalga
 4. Lithuanian annual strategic review