Lietuviška versija

VMU peer reviewed scientific journals

 1. Agora: politinių komunikacijų studijos
 2. Baltic Journal of Law & Politics
 3. Darbai ir dienos = Deeds and Days
 4. Darnioji daugiakalbystė = Sustainable Multilingualism
 5. Grupės ir aplinkos  = Groups and Environments
 6. International Journal of Area Studies (IJAS) (till 2013 Regioninės studijos = Regional Studies)
 7. International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach = Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris (published in cooperation with University of Nebraska at Kearney)
 8. Kauno istorijos metraštis
 9. Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas = Culture and Society: Journal of Social Research
 10. Meno istorija ir kritika = Art History & Criticism
 11. Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos = Oikos: Lithuanian Migration and Diaspora Studies
 12. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of Organizations: Systematic Research
 13. Politikos mokslų almanachas
 14. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social Work. Experience and Methods
 15. SOTER: religijos mokslo žurnalas = SOTER: Journal of Religious Science
 16. Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied Economics: Systematic Research
 17. Teatrologiniai eskizai
 18. Teisės apžvalga = Law Review
 19. Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai = Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni
 20. Vocational Training: Research and Reality = Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos (till 2015 Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos = Vocational Education: Research and Reality) 

Scientific journals published in collaboration with other institutions

 1. Archivum Lithuanicum
 2. Environmental Research, Engineering and Management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba
 3. Lietuvos metinė strateginė apžvalga
 4. Lithuanian annual strategic review