English version

VDU recenzuojami mokslo žurnalai

Aukštojo mokslo kokybė = The Quality of Higher Education 

ISSN 1822-1645 (spausdintas), ISSN 2345-0258 (internetinis)

http://dx.doi.org/10.7220/2345-0258

 

Apie žurnalą

Redakcinė kolegija

Informacija autoriams

Referuojančios duomenų bazės

Laisvai prieinami žurnalo numeriai (VDU ePub) 

Svetainė 

Bibliografinis žurnalo aprašas

 

 

 

 

 

 

 

Leidėjas: 
 
 
Leidžiamas nuo:
 
Periodiškumas:
 
Redakcijos kontaktai:
 
 
 
 
Vytauto Didžiojo universitetas.
Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupė
 
2004
 
Kasmetinis
 
Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupė
Vytauto Didžiojo universitetas
S. Daukanto g. 27314
44249 Kaunas
Telefonas: +370 37 327 973
Faksas: +370 37 327 973
El. paštas: zur_amk@skc.vdu.lt                       
Apie žurnalą

Recenzuojamas žurnalas „Aukštojo mokslo kokybė" – tai tarpusavyje besivaržančių skirtingų švietimo kokybės filosofijų diskusijų erdvė. Siekiame, kad žurnale skelbiami teoriniai ir empiriniai aukštojo mokslo kokybės tyrimai sudarytų sąlygas skaitytojams analizuoti, vertinti ir plėtoti savo požiūrį į aukštojo mokslo kokybės problemas, prisidėtų prie kokybės kultūros tobulinimo universitetuose, kolegijose ir kitose aukštojo mokslo sektoriui priklausančiose institucijose.
Lietuvių ir anglų kalbomis leidžiamas žurnalas – puiki galimybė mūsų šalies mokslininkams ir praktikos specialistams įsijungti į tarptautines diskusijas, drauge su įvairių šalių tyrėjais, aukštojo mokslo institucijų darbuotojais ir politikais ieškoti efektyviausių kokybės problemų sprendimo būdų. Viliamės, kad žurnalas padeda Europos ir pasaulio akademinei bendruomenei gauti papildomos informacijos apie švietimo kokybės poslinkius mūsų šalyje. Tai labai aktualu Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare.
Žurnalą sudaro dvi dalys: tyrimai ir realijos.
Pirmoji dalis skirta fundamentaliesiems ir taikomiesiems aukštojo mokslo kokybės tyrimams. Jos tikslas – skatinti konceptualias diskusijas apie aukštojo mokslo kokybės filosofiją, bendrus kokybės vertinimo ir valdymo principus, sistemas ir modelius. Žurnalo redkolegija suvokia, kad aukštasis mokslas yra glaudžiai susijęs su kitais švietimo sektoriais bei darbo rinka, todėl tyrimai šiose srityse taip pat yra svarbūs ir aktualūs.
Vienas iš šios žurnalo dalies ypatumų – aukštojo mokslo kokybės reiškinių sisteminimas siekiant palengvinti skirtingomis kalbomis kalbančių įvairių kultūrų tyrėjų diskusijas ir bendradarbiavimą. Viliamės, kad tokia praktika ateityje galbūt palengvins kokybės reiškinių ir juos nusakančių sąvokų sisteminimą. Būtent todėl straipsnių autorius prašome tiksliai apibrėžti svarbiausias jų tyrimuose vartojamas sąvokas.
Realijų dalies paskirtis – informuoti šalies ir užsienio akademines bendruomenes apie priimamus teisinius aktus bei įstatymus, išėjusius leidinius ir atliktus mokslinius darbus, nacionalinius ir tarptautinius projektus švietimo kokybės ar jos politikos klausimais, įvykusias ir būsimas konferencijas, svarbiausius jų rezultatus, aktualius kokybės kultūros plėtotei ir aukštojo mokslo kokybės gerinimui Lietuvoje.
Žurnalas „Aukštojo mokslo kokybė" visų pirma skiriamas aukštųjų mokyklų dėstytojams, studentams, politikams ir vadovams, darbdaviams ir absolventams, mokslininkams ir praktikams bei visiems, kurie dirba mokslinį darbą, studijuoja ir domisi aukštuoju mokslu ir jo kokybės tobulinimu.
Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje ir naudoja plagijavimo prevencijos programą CrossCheck.
 
Redakcinė kolegija - žr. naujausio numerio puslapyje 

 
Informacija autoriams - žr. naujausio numerio puslapyje 

 
Referuojančios duomenų bazės
 
Indeksuojančios duomenų bazės
                    
 

Naujienų prenumerata